help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 februari 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1977 houdende maatregelen tot bescherming van de vrouwelijke militairen bij de land-, de lucht-, en de zeemacht en bij de medische dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/02/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/1986
Pagina:2401
Advies van de Raad van State 16853
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking