help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 februari 1986 houdende goedkeuring van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout 1983, en van de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 18 november 1983


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/02/1986
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/1986
Pagina:7067
Advies van de Raad van State 16388
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1984