help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 januari 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder automatische oorlogsvuurwapens en verweerwapens in de categorie van jacht- of sportwapens worden ingedeeld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/01/1986
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/1986
Pagina:384
Advies van de Raad van State 16522
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Art. 2: uitwerking: datum van de ingetrokken akte: 24/07/1984

Periode van geldigheid van 24/07/1984 tot ...