help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 1987 waarbij het koninklijk besluit van 3 juli 1985 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in de besturen en de andere diensten van de ministeries toepasselijk wordt verklaard op het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of de controlebevoegdheid van de Vlaamse Regering staan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/1987
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/1988
Pagina:1042
Advies van de Raad van State 17892
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/01/1988 tot ...