help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 3. Dezember 1987 zwecks Festlegung der Bedingungen, unter denen die Deutschsprachige Gemeinschaft sich an den Kosten beteiligt, die bei der Behandlung von Phenylketonurie entstehenn

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 3 december 1987 tot vastlegging der voorwaarden waaronder de Duitstalige Gemeenschap in de kosten tussenkomt die uit de behandeling van fenylketonurie voortvloeien


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/1987
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/03/1988
Pagina:4060
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1987

Periode van geldigheid van 01/01/1987 tot ...