help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 12 november 1987 - Tewerkstelling van werklozen in het Vlaamse Gewest - Toelatingen welke onder de exclusieve bevoegdheid van het Vlaamse Gewest ressorteren : provinciebesturen; rust- en verzorgingsinstellingen die afhangen van OCMW's, verenigingen van OCMW's, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn en van verenigingen van gemeenten; verenigingen van gemeenten met economisch finaliteit - Toepassing van artikel 161 van het koninklijk besluit van 20 december 1963


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/1987
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/1987
Pagina:19430
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen Impliciet zonder voorwerp ingevolge de opheffing van KB 20/12/1963 door KB 25/11/1991, art. 177