help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 1987 houdende machtiging van het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme en het Commissariaat-generaal voor de Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 02/09/1987
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/11/1987
Page:17351
Avis du Conseil d'Etat 18058
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Zonder voorwerp pp.ingevolge de opheffing van het Commissariaat-Generaal voor de Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap bij DVO 12/12/1990, art. 2