help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 augustus 1987 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder afgeweken kan worden van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het sluiten van een leerovereenkomst voor beroepen die uitgeoefend worden door arbeiders in loondienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/08/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/09/1987
Pagina:13217
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT

Periode van geldigheid van 09/09/1987 tot 31/12/1992