help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 juli 1987 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake een Gedragscode voor lijnvaartconferences, en van de Bijlage, opgemaakt te Genève op 6 april 1974


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/1987
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/1988
Pagina:3268
Advies van de Raad van State 15034
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: Zie artikel 5

Buitenwerkingtreding: (1) Uiterste datum (W 08/05/2019, art. 141, tweede lid); (2) Overgangsbepalingen (W 08/05/2019, art. 133 tot 140)

Periode van geldigheid van ... tot 31/08/2020