help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 1987 tot opheffing voor het Vlaamse Gewest, van het koninklijk besluit van 17 juni 1965, betreffende de tussenkomst van de Minister van Landbouw inzake het opmaken van plannen van aanleg en de aanwijzing van industriegronden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1987
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/1987
Pagina:12969
Advies van de Raad van State 18057
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/09/1987 tot ...