help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 juni 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1985 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de Krijgsmacht dat een soldij geniet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/1987
Pagina:9344
Advies van de Raad van State 17694
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1987