help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 juni 1987 houdende goedkeuring van het Verdrag nr. 154 betreffende de bevordering van het collectief overleg, aangenomen te Genève op 19 juni 1981 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzestigste Zitting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/06/1987
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/07/1988
Pagina:10147
Advies van de Raad van State 17177
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking