help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 mei 1987 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 1984 houdende vaststelling van het reglement van de conciërges en wachters van de wegen- en autowegeninstallaties van het Ministerie van Openbare Werken, het Wegenfonds en de Regie der Gebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/1987
Pagina:8640
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1987