help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 6 mei 1987 houdende oprichting van een Fonds tot Bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen (FIOV)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1987
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/1987
Pagina:9422
Advies van de Raad van State 17805
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1988 (BVR 07/12/1987)

Opmerkingen In zijn geheel impliciet gewijzigd bij DVO 21/12/1990, art. 4