help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 29. April 1987 zur Verteilung der Zuständigkeiten unter die Gemeinschaftsminister

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 29 april 1987 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de Gemeenschapsministers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/1987
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/06/1987
Pagina:8984
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 03/12/1986