help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 april 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1987 betreffende de dienstprestaties van de militairen van de actieve kaders beneden de rang van officier van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/1987
Pagina:7392
Advies van de Raad van State 17997
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking