help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 april 1987 tot vaststelling voor 1987 van het aandeel van elke openbare financiële instelling en haar personeel in het bedrag dat overeenkomstig artikel 31 van de herstelwet van 31 juli 1984 in de Schatkist dient gestort


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/05/1987
Pagina:7298
Advies van de Raad van State 17925
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1987