help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 527 van 31 maart 1987 tot wijziging van de wet van 24 maart 1954 houdende oprichting van een Fonds voor buitenlandse handel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1987
Nummer: 527
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/1987
Pagina:5593
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17967
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking