help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 juli 1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1996
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/10/1996
Pagina:25616
Advies van de Raad van State 24111 + 24537 + 24594
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 70
Art. 1, 2, 3, 30, 31, 43 en 69, § 1: 22/10/1996 (KB 25/09/1996)
Art. 4 tot 6, 8 tot 12, 13, 1° en 3°, 14, 15, 17 tot 25, 37 tot 42, 45 tot 47, 50 tot 52, 53, 2°, 54 tot 64, 68 en 69, § 2, 2°, 4° en 5°, en § 3: 16/12/1996 (KB 22/11/1996)
Art. 7, 13, 2°, 16, 26 tot 29, 32 tot 36, 48, 49, 53, 1° en 69, §2, 1° en 3°: 17/01/1997 (KB 11/12/1996)
Art. 44: 06/12/1996 (KB 22/11/1996)
Art. 65, 66 en 67: 01/01/1997 (KB 12/12/1996)


Opmerkingen Iwt: KB 25/09/1996 - KB 22/11/1996 - KB 11/12/1996 (2 X) - KB 12/12/1996