help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 februari 1987 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/04/1987
Pagina:5860
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1985

Periode van geldigheid van 01/07/1985 tot ...