help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 februari 1987 tot wijziging van het het ministerieel besluit van 13 september 1982 betreffende de dagen en uren van openstelling van de kantoren en de hulpkantoren der douane of der accijnzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/02/1987
Pagina:2936
Advies van de Raad van State 17539
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking