help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 februari 1987 waarbij aan sommige ambtenaren van niveau 1 van de Administratie der pensioenen toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/02/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/02/1987
Pagina:2599
Advies van de Raad van State 17414
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking