help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 februari 1987 tot erkenning van gemeenschappelijke beleggingsfondsen voor de toepassing van artikel 72, §§ 1, eerste lid, 1°, en 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/02/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/02/1987
Pagina:2270
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking