help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 januari 1987 betreffende de uitoefening van het ambt en de dienstprestaties van de militairen beneden de rang van officier van de actieve kaders van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/01/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/01/1987
Pagina:1257
Advies van de Raad van State 17573
Inwerkingtreding / Uitwerking 21/01/1987

Periode van geldigheid van ... tot 30/12/2013
Opmerkingen Dit ministerieel besluit vervangt het ministerieel besluit van 11/01/1987, verschenen in het BS nr. 20 van 29/01/1987, bl. 1257
Cfr ARvS 29762 15/04/1988