help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 januari 1987 inzake de massa's en de afmetingen van de voertuigen welke in het internationaal verkeer tussen de lidstaten van de Benelux Economische Unie zijn toegelaten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/01/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/1987
Pagina:1796
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking