help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 december 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 34quater, 4e lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte - en invaliditeitsverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1989
Pagina:804
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989