help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 december 1988 betreffende de aanvullende inschrijvingen van België op de algemene verhoging van het aandelenkapitaal van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en betreffende de bijdragen van België tot de achtste wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie en tot de vijfde algemene wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1988
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/02/1989
Pagina:2904
Advies van de Raad van State 18620
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking