help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 december 1988 tot vaststelling van zekere nieuwe enige bedragen van de uitkeringen en pensioenen van burgerlijke invaliden van de oorlogen 1914 - 1918 en 1940 - 1945 en hun rechthebbenden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/12/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/01/1989
Pagina:556
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking