help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 november 1988 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1977, tot verdeling van de ambten die voorkomen in de personeelsformatie van de Nationale Zuiveldienst over de centrale diensten en de buitendiensten van deze Dienst, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 juni 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/11/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/1988
Pagina:16572
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 5

Periode van geldigheid van ... tot 15/12/1990