help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 november 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1987 betreffende de toepassing van de extra-heffing bedoeld bij artikel 5quater van de Verordening (EEG) nr. 804/68 gedurende het tijdvak van 1 april 1988 tot 31 maart 1989


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/11/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/1988
Pagina:16361
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1987

TT 01/04/1988 - 31/03/1989