help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 november 1988 tot overdracht aan het Ministerie van Openbare Werken van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting belast met de taken inzake bouwtechnische typevoorschriften en goedkeuringen en de desbetreffende internationale akkoorden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/11/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/11/1988
Pagina:15809
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1988

Periode van geldigheid van 01/12/1988 tot ...