help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 1988 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 1987 tot instelling voor het Vlaamse Gewest, van een stads- en dorpsvernieuwingspremie in herwaarderingsgebieden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/10/1988
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/1988
Pagina:17452
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking