help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/1988
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/09/1988
Pagina:13511
  • 09/10/2009 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 28/03/2007
  • 15/11/1988 (Rechtzetting)
    Art. 3, 4, 5, 8, 9, 10 en 12
Advies van de Raad van State 16301
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/10/1988 tot 30/06/2022