help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 juli 1988 houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités van de Diensten van de Secretaris-generaal, van het Bestuur van het Vervoer en van het Bestuur der Luchtvaart bij het Ministerie van Verkeerswezen (Sector VI)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/1988
Pagina:11446
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking