help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

Numéro



Vous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 13 juli 1988 houdende wijziging van artikel 14 van de wet van 21 maart 1964 op het medisch schooltoezicht


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 13/07/1988
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/09/1988
Page:13113
Avis du Conseil d'Etat V
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Regering. Deze machtiging is nooit uitgevoerd voordat de wet die door dit decreet wordt gewijzgd is opgeheven. Deze omstandigheid heeft tot gevolg dat dit decreet nooit in werking zal treden.


Période de vigueur du ... au 31/08/2000