help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 13 juli 1988 houdende bekrachtiging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 mei 1988, getroffen ter uitvoering van artikel 8, §§ 2 en 4, artikel 9, § 1 en artikel 10 van het decreet van 28 januari 1987 betreffende het overbrengen van klank- en televisieprogramma's in de radiodistributie- en teledistributienetten en betreffende de erkenning van niet-openbare televisieverenigingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/1988
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/1988
Pagina:11660
Advies van de Raad van State 18310 + 18554 + 18580 + 18584 + 18612
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Art. 2: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten


Periode van geldigheid van 11/06/1988 tot ...