help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 mei 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1973 tot regeling van de examens waarbij de ambtsdragers van de Raad van State in de gelegenheid gesteld worden te voldoen aan het voorschrift van artikel 33, § 2, lid 2 en 5, van de de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/06/1988
Pagina:8955
Advies van de Raad van State 18044
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/07/1988 tot ...