help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 mei 1988 tot vaststelling van de weddeschalen der bijzondere graden bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/05/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/1988
Pagina:10779
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 09/02/1985

Periode van geldigheid van 09/02/1985 tot ...