help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 april 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 1976 tot oprichting van een Belgische Nationale commissie voor de Populier


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/05/1988
Pagina:7525
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking