help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 april 1988 waarbij sommige ambtenaren van de Administratie van de bijzondere belastinginspectie gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP) te gebruiken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/04/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/05/1988
Pagina:6699
Advies van de Raad van State 18356
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking