help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 februari 1988 dat de afgiftemodaliteiten bepaalt van de vergunningen die aan de importeurs, monteurs of bouwers van motorvoertuigen toelaten de vignetten te voegen bij de aanvragen tot inschrijving, als bewijs van het regelmatig aanwezig zijn van motorrijtuigen voor wegvervoer, zelf op te stellen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/02/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/1988
Pagina:3310
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1988

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1993