help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 januari 1988 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 1982 tot regeling van de prijzen van de in het raam van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering niet terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten en andere geneesmiddelen en van de prijzen van de veeartsenijkundige geneesmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/1988
Pagina:1671
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking