help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 december 1989 houdende voor de maand januari 1990 regeling van de wijze waarop de forfaitaire honoraria inzake klinische biologie per verpleegdag worden vastgesteld voor de verstrekkingen inzake klinische biologie die worden verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1989
Pagina:21552
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 31/01/1990