help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1989 tot uitvoering van het decreet van 20 december 1989 tot oprichting van een Vlaams Financieringsfonds tot herstel van de gemeentefinanciën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1989
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/1990
Pagina:3318
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 02/01/1989

Impliciet opgeheven met ingang van de datum waarop Antwerpen en Gent de leningen overnemen van het Vlaamse Financieringsfonds - zie DVO 22/12/1995, art. 47