help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 1989 tot regeling van de algemene erkenningsvoorwaarden en de vaststelling van de subsidienormen zoals bedoeld in de artikelen 23 en 28 van het decreet van 27 juni 1985 inzake bijzondere jeugdbijstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1989
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/03/1990
Pagina:4926
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1990

Periode van geldigheid van 01/01/1990 tot ...