help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 21. September 1989 zur Organisation der Kontrolle der Studien in den mit der Ausbildung von Vor- und Primarschullehrern beauftragten Normalschulen. - Prüfungskommissionen

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 september 1989 houdende inrichting van het toezicht over de studies in de normaalscholen belast met de opleiding van kleuteronderwijzers en onderwijzers - Examencommissies


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/09/1989
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/11/1989
Pagina:18281
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989

TT