help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux

Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juli 1989 tot vaststelling van een personeelsformatie van de Diensten van de Vlaamse regering met het oog op de opvang van het personeel overgedragen van sommige ministeries en wetenschappelijke inrichtingen van de staat, van het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen, het Fonds voor Provinciale en Gemeentelijke Schoolgebouwen en het Nationaal Waarborgfonds voor de Schoolgebouwen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Acte retiré !
Informations de base
Date de l'acte: 29/07/1989
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge Non publié
Entrée en vigueur / Effet Ingetrokken

Période de vigueur du ... au 29/07/1989