help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juli 1989 houdende vaststelling van het bedrag van het kostgeld waarop de staatstussenkomst wordt berekend voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben en die opgenomen zijn in één van de erkende internaten bedoeld in artikel 21 van de gecoördineerde wetten op het lager onderwijs of in gelijk welk ander internaat toegevoegd aan een gesubsidieerde onderwijsinrichting. - Schooljaar 1988-1989


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 29/07/1989
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/10/1989
Page:18017
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet TT schooljaar 1988 - 1989