help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 59844 van 3 juni 1996

"Sont annulés les articles 10 et 14 de l’arrêté ministériel du 30 avril 1993 relatif à l’agrément comme médecin généraliste en ce qui concerne l’application de la législation en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, ainsi que le port du titre de médecin généraliste."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/1996
Nummer: 59844
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 23/08/1996
Pagina:22518
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 30/04/1993

Periode van geldigheid van 30/04/1993 tot ...