help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 20. März 1989 zur Gewährung provisorischer Mittel zu Lasten des Haushaltes der Deutschsprachigen Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 1989

Decreet van 20 maart 1989 waarbij voorlopige kredieten worden geopend die in mindering komen van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/1989
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/1989
Pagina:6994
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989

TT 1989